ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην σειρά προϊόντων των εταιριών που συνεργαζόμαστε περιλαμβάνονται πέρα από τα συμβατικά υλικά, εξοπλισμός για εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως:
– συστήματα εξακρίβωσης και πιστοποίησης οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών (POS) μέσω
των ταμειακών σας μηχανών.
– συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (LICENSE PLATES)
– συστήματα καταμέτρησης ατόμων σε καταστήματα μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (COUNTING CAMERAS)
– συστήματα ψηφιακής καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνας – video, κ.α