Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας FES-301

• Τροφοδοσία: AC 180~240V
• Ισχύς 30Α
• Συνολικό φορτίο 6600W
• Κατανάλωση σε κατάσταση αδράνειας 0.01W
• Χρονοκαθυστέρηση 15~20 δευτερόλεπτα
• Μπλε ένδειξη σε κατάσταση μη λειτουργίας
• Πυράντοχος
• Διαστάσεις: 86x86x35mm
• Τύπος καρτών: Μόνο temic κάρτες (κάρτα που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της πόρτας)