Διπλός Ανιχνευτής ελέγχου θερμοκρασίας TS-300

Διαθέτει οθόνη για τη συνεχή ένδειξη της θερμοκρασίας με επιλογή σε κλίμακα Κελσίου ή Φαρενάιτ. Ανεξάρτητη ρύθμιση για ανώτερο και κατώτερο όριο συναγερμού με ανεξάρτητη έξοδο συναγερμού. Τοπικό ή απομακρυσμένο έλεγχο θερμοκρασίας, ηχητικό συναγερμό με silence timeout (σιωπηρές παύσεις). Ελεγχόμενη θερμοκρασία 0ο- +60ο C (τοπικός αισθητήρας), -40ο- +60ο (απομακρυσμένος έλεγχος). Τροφοδοσία 7 έως 16 VDC. Κατανάλωση 75 mA. Ακτίνα εξόδου συναγερμού: 50mA/30VDC(μέγιστο).