Καλώδιο λευκό 6×0,22 – 3ων ζευγών

Καλώδιο Ιταλίας ειδικό για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης

•Τύπος καλωδίου 0,22mm, κάθε καλώδιο αποτελείται από 7 κλώνους
•Πάχος μόνωσης 0,23mm