Μουτόν αίτησης εξόδου για χωνευτή τοποθέτηση B-22

• Ανοξείδωτο μεταλλικό περίβλημα
• Διαστάσεις: 86,6 x 86,6mm
• Τροφοδοσία: 125V ΑC / 5Α

Category: