Πίνακας ελέγχου 1-12 καναλιών

• Δυναμικός/ευέλικτος Πίνακας ανίχνευσης αερίων
• Συνδέεται με Αισθητήρες Εκρηκτικών, Τοξικών, Ο2
• Ενδείξεις : Σαρωτική Ψηφιακή Ένδειξη καναλιών (αέναη επαγρύπνηση).
• Μονάδες μέτρησης: LEL,ppm , %VOL
• Μπαταρία αναμονής
• Ένδειξη (LED) καλής λειτουργίας.
• Λειτουργία αυτοέλεγχου καναλιού.
• Ελαττωματική λειτουργία : LED
• Επίπεδα συναγερμού( ALARM) : LED
• Ρελαί εξόδου: 2 Χ 8 relays output programmable
• Ενεργοποιούμενα ή απενεργοποιούμενα
• Τάση λειτουργίας : Εναλλασσόμενη 220 240 VAC/Συνεχής 20-30 V DC
• Στήριξη σε τοίχο / Περίβλημα: Αλουμίνιο & Πλαστικό Προστασία: IP65
• Βάρος : 12 Kg