Πίνακας ελέγχου 1-4 καναλιών, με ένδειξη

• Δυναμικός / ευέλικτος Πίνακας ανίχνευσης αερίων.
• Συνδέεται :με Αισθητήρες Εκρηκτικών, Τοξικών Αερίων και Οξυγόνου.
• Ενδείξεις :Ψηφιακή Ένδειξη καναλιού
• Μονάδες μέτρησης: L EL , ppm , %VOL
• Μπαταρία αναμονής : ένδειξη (LED) καλής λειτουργίας.
• Λειτουργία αυτοέλεγχου καναλιού.
• Ελαττωματική λειτουργία : LED

• Μπαταρία αναμονής : ένδειξη (LED) καλής λειτουργίας.
• Λειτουργία αυτοέλεγχου καναλιού.
• Ελαττωματική λειτουργία : LED
• Μπαταρία αναμονής : ένδειξη (LED) καλής λειτουργίας.
• Λειτουργία αυτοέλεγχου καναλιού.
• Ελαττωματική λειτουργία : LED
• Επίπεδα συναγερμού (ALARM):LED
• Επίπεδα συναγερμού( ALARMS) : Δύο επίπεδα συναγερμού για κάθε κανάλι και ένα Ελαττωματικής λειτουργίας.
• Ρελαί εξόδου : 2 για κάθε κανάλι (Low – High) και 3 κοινά (Low – High – Fault) Ενεργοποιούμενα ή απενεργοποιούμενα
• Τάση λειτουργίας : Εναλλασσόμενη 90 – 264 VAC / Συνεχής 20-30 V DC
• Στήριξη σε τοίχο / Περίβλημα: Αλουμίνιο & Πλαστικό Προστασία: IP55
• Βάρος : 4,5 Kg