Υπέρυθρος ανιχνευτής με ανοσία στα κατοικίδια LC 100-PI

Υπέρυθρος ανιχνευτής με ανοσία στα κατοικίδια (έως 25 κιλά).
Κάλυψη έως 15 μέτρα, με άνοιγμα 90ο (μοίρες).
Προγραμματιζόμενη ρύθμιση παλμικότητας. Τεχνολογία ASIC. Ρύθμιση ευαισθησίας του PIR. Προσαρμόζεται στο χώρο μόνος του.
Η κατασκευή του δεν επιτρέπει τη διέλευση ζωυφίων επάνω στο PIR.