Υπέρυθρος Παθητικός Ανιχνευτής (PIR) με ανοσία στα κατοικίδια BMD 501

Υπέρυθρος Παθητικός Ανιχνευτής (PIR) με ανοσία στα κατοικίδια εμβέλειας 3-12μ. με γωνία κάλυψης 90ο.
Διαθέτει σύγκριση θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ρύθμιση ακτίνας PIR. Προγραμματιζόμενη παλμική μέτρηση.
Επιλέξιμη ανοσία για κατοικίδια: έως 25 kg. Προδιαγραφές: EN50131-1 & TS50131-2-2, βαθμός ασφαλείας 2, class II environmental, CE.