Ανιχνευτής πλημμύρας GRI-2600

Ανιχνευτής πλημμύρας. Απαιτείται τροφοδοσία 12VDC, έξοδος σε N.C., κατανάλωση 12mA.