Καλώδιο λευκό 8×0,22 – 4ων ζευγών

Καλώδιο Ιταλίας ειδικό για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης
• Τύπος καλωδίου 0,22mm, κάθε καλώδιο αποτελείται από 7 κλώνους
• Πάχος μόνωσης 0,23mm