Μπουτόν πανικού

• Για χρήση σε περίπτωση προσωπικής επίθεσης
• Ιδανικό για οικιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτείται αθόρυβος χειρισμός
• Επαναφορά με κλειδί
Οπτική ένδειξη ενεργοποίησης