Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας ONE DT

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας, εξωτερικού χώρου quad infrared, 24-GHz microwave sensor (συχνότητα ανιχνευτή)
με ακτίνα ανίχνευσης 12 μέτρων (10ο). Βάρος 100 gr. Διαστάσεις: 44mm x 40mm x 123mm. Πλήρης έξοδος ρελέ και προγραμματισμός μέσω trimmer / DIP switches. Βαθμός προστασίας: ΙΡ54. (Δεν εχει εικόνα)